Novinárska cena

Vydanie 2023

Česko-slovenská cena verejnosti


Hlasovanie bolo ukončené.

Ďakujeme za vaše hlasy za príspevok, ktorý mal podľa vás najväčší spoločenský dopad alebo významne prispel k posilneniu postavenia občanov v uplynulom roku.

Hlasovanie prebiehalo v termíne 20. až 27.4.2023.

Výsledky hlasovania

Nominácie neboli zverejnené.

Nadace OSF Praha a Nadácia otvorenej společnosti – Open Society Foundation 2013 - 2024